Re Generacija: #BezbedanParty

Nevladina organizacija Re Generacija organizovala je u četvrtak, 17. marta Okrugli sto u Palati Srbija povodom završetka projekta #BezbedanParty.

Projekat je fokusiran na bezbednost mladih u noćnom životu, a za cilj je imao pokretanje dijaloga mladih sa donosiocima odluka na temu prepoznavanja programa smanjenja štete kao načina prevencije socijalnih, pravnih i zdravstvenih rizika mladih kao populacije pod povećanim rizikom u noćnom životu.

Projekat #BezbedanParty je realizovan u okviru programa podrške javnom zagovaranju „Istraži – Osnaži“ koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija.

Implementaciju ovog projekta strateški je podržala kancelarija za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije.

Iako su mladi prepoznati kao grupa pod povećanim rizikom u različitim Nacionalnim strategijama, ne postoji sistemsko rešenje koje bi se ovim problemom, ali i njegovim rešavanjem pozabavilo na sistematičan i adekvatan način.

Kako rezultati redovnih aktivnosti NVO Re Generacije, fokus grupa, ali i ankete sprovedene sa mladima pokazuju, mladi se u noćnom životu sreću sa brojnim rizicima – od upotrebe i mešanja psihoaktivnih supstanci, nebezbednih seksualnih praksi, do različitih vidova nasilja.

Ono što je veliki problem jeste odsustvo edukacije na temu bezbednosti mladih u noćnom životu, i upravo ovo je Re Generacija pokušala da promeni organizacijom treninga za vršnjačke edukatore i edukatorke.

Tokom okruglog stola, predstavljene su aktivnosti i rezultati projekta, rezultati istraživanja, kao i “Smernice za #BezbedanParty: predlozi za unapređenje javnih politika u cilju povećanja bezbednosti mladih u noćnom životu” u kojima je detaljno prikazana analiza relevantnih javnih politika, istraživanja, uz smernice za dalje izmene strategija, zakona i javnih politika u cilju povećanja bezbednosti mladih u noćnom životu.

Svetlana Radosavljević, savetnica programa javnih politika iz Trag fondacije naglasila je da je Re Generacija i pored istraživanja “imala izuzetno dobru kampanju na društvenim mrežama i okupila svoju zajednici i time ih edukovala o problemu. Dodatno bih pohvalila i džepni vodič koji su pripremili kako bi na jasan i mladima blizak jezik dobro prikazali izazove u noćnom životu, kao i usmerenja za bezbedan party”.

Okruglom stolu prisustvovali su predstavnice i predstavnici Kancelarije za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije, koja je strateški podržala implementaciju ovog projekta, donatori iz Trag fondacije i Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva, predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva omladine i sporta, opštine Stari Grad, kao i organizacija civilnog društva.

Kako je Kristofer Li, drugi sekretar Ambasade Ujedinjenog kraljevstva podvukao “Upotreba droga i psihoaktivnih supstanci predstavlja ozbiljan problem i izazov za savremeno društvo, ne samo u Srbiji nego u celom svetu. Pandemija, u kojoj smo već dve godine, je imala dodatni negativan uticaj. Mentalno zdravlje pojedinaca i društva je izloženo mnogo većem riziku. Prema dostupnim podacima tokom pandemije upotreba droga i psihoaktivnih supstanci je u zabrinjavajućem porastu. Zato su rad na prevenciji i saradnji svih aktera, čime se bavi ovaj projekat, ključni. Moramo bolje da razumemo mlade, kako bismo im pomogli da sutra žive ispunjene, svrsishodne živote.”

Konkretni rezultat projekta #BezbedanParty je sklapanje saradnje sa opštinom Stari Grad u cilju nastavka preventivnih i aktivnosti podizanja kapaciteta mladih na teme bezbednosti u noćnom životu, kao i razvoj budućih zajedničkih programa.

Za više informacija o projektu #BezbedanParty, svim materijalima objavljenim u okviru njega, i Re Generaciji, posetite naš sajt.

Re Generacija je prva specijalizovana organizacija u Republici Srbiji koja se bavi zagovaračkim politikama, naučnim istraživanjima, edukacijom i aktivnostima usmerenim na smanjenje štete povezane s upotrebom psihoaktivnih supstanci, te promocijom unapređenja javnog zdravlja. Od svog osnivanja ova organizacija zagovara različite inovativne programe, kao i promenu stavova u vezi sa politikama prema drogama u Republici Srbiji, sa fokusom na održive programe smanjenja štete i poštovanje ljudskih prava marginalizovanih kategorija stanovništva u srpskom društvu. Ova organizacija godinama aktivno učestvuje u reformi politika prema drogama na nacionalnom i međunarodnom nivou, zalažući se za poboljšanje javnog zdravlja i poštovanje ljudskih prava. Svoje aktivnosti Re Generacija usmerava na različite marginalizovane zajednice i populacije pod povećanim rizicima, kao i na poboljšanje njihovih pozicija u društvu, sa najvećim fokusom na ljude koji koriste droge, zajednicu koja posećuje noćne klubove i festivale, mlade u riziku, LGBTQI+ zajednicu i druge ranjive populacije. Pored toga, neke aktivnosti organizacije usmerene su i na opštu populaciju, a u razvijanju specifičnih programa ova organizacija radila je i sa određenim grupama kao što su vaspitači i nastavnici u školama, roditelji, zdravstveni radnici i policija, kao i socijalni radnici, iako te aktivnosti najviše zavise od dostupnih projektnih poziva i finansiranja.

Newsletter

Unesite svoju e-mail adresu ispod da biste se pretplatili na naš bilten